News

Konrad Muzyka go¶ciem w Porannej Rozmowie Gazeta.pl


Go¶ciem Macieja Kucharczyka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl bêdzie Konrad Muzyka, analityk wojskowy ds. Rosji i Bia³orusi z Rochan Consulting. Ekspert odpowie na pytania m.in. o stan rosyjskiego wojska i taktykê dzia³añ oraz o to, jak dalej mo¿e wygl±daæ przebieg wojny w Ukrainie? Zapraszamy o 8.30!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close