News

Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy – PolitykaWniosek Komisji trafi teraz do Rady UE, która ma cztery tygodnie na jego przyjęcie.Izba Dyscyplinarna ma się zamienić w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej


Warunkiem zaakceptowania przez KE polskiego KPO było m.in. wycofanie się polskich władz z łamania praworządności. KE chciała, żeby w Sądzie Najwyższym zlikwidowana została Izba Dyscyplinarna, a sędziowie odsunięci od orzekania z powodu wydanych orzeczeń, mieli zostać przywróceni do pracy.


Sejm przegłosował prezydencką nowelę ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną i powołującą na jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nowelizacja zakłada, że spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.


Unijny Fundusz Odbudowy ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.


Nowelizacja ustawy trafiła do Senatu. Senatorzy opozycji zapowiedzieli wprowadzenie do niej poprawek.Polska ma szansę na otrzymanie 35,4 mld euro


– Dzisiaj Komisja Europejska zatwierdziła plan odbudowy. Oczekuje się, że realizacja planu znacząco przyczyni się do dekarbonizacji gospodarki Polski, jednocześnie zwiększając jej niezależność energetyczną. Plan zawiera również szereg środków mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego w kraju, w tym kompleksową reformę sądownictwa mającą na celu wzmocnienie niezawisłości sędziów. Inne środki mają na celu zwiększenie aktywności zawodowej, w tym kobiet. Zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek faktycznej płatności. Nie mogę się doczekać wdrożenia tych reform – oświadczyła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.


Wiceprzewodniczący KE, Valdis Dombrovskis, przypomniał, że w ramach KPO Polska planuje również dalszą cyfryzację swojej gospodarki i zapewnienie dostępu do szybkiego internetu i inwestycje we wdrażanie sieci 5G. – Polski plan zawiera znaczące reformy służby zdrowia i wspiera modernizację systemu edukacji oraz działania na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. (…) Ta mieszanka reform i inwestycji powinna doprowadzić do prawdziwych zmian w Polsce i pomóc w budowie bardziej odpornej gospodarki – oznajmił Dombrovskis.


Komisarz UE ds. gospodarki Paolo Gentiloni zwrócił uwagę, że polskie KPO obejmuje również inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności cyfrowej Polski i wzmocnienie cyberodporności.Pieniądze nie wpłyną automatycznie


Zaakceptowanie polskiego KPO przez KE nie oznacza jednak, że Polska dostanie pieniądze automatycznie. Wypłata środków będzie uzależniona od wywiązywania się Polski z kwestii dotyczących praworządności. – Doszliśmy do tego punktu po długich i intensywnych negocjacjach, poruszając także pewne fundamentalne kwestie związane z rządami prawa, które wpływają na klimat inwestycyjny. Polska będzie musiała wywiązać się z kluczowych zobowiązań podjętych w tym obszarze, zanim będzie można dokonać jakiejkolwiek płatności – stwierdził Gentiloni.


“Dziennik Gazeta Prawna” napisał niedawno, że część zadań wpisanych do Krajowego Planu Odbudowy może nie być zrealizowana na czas. Konsekwencją będzie utrata unijnego dofinansowania. Według ustaleń dziennika, status zagrożonych ma osiem zadań, za które odpowiada pięć resortów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Opóźnione zaś są kolejne 24 zadania, pozostające w gestii dziewięciu ministerstw.


Czytaj też: „To pudrowanie destrukcji”. Ustawa Dudy o Sądzie Najwyższym to farsaSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close