News

Dziura ozonowa to nie jedyne zagrożenie. Za dużo ozonu też szkodzi – NaukaDzięki tej reakcji zachodzącej nieustannie w górnych warstwach atmosfery tworzy się cienka warstwa ozonu działająca niczym tarcza ochronna przed promieniowaniem kosmicznym. Bez niej życie nie byłoby możliwe. Promieniowanie kosmiczne zniszczyłoby każdą żywą komórkę. I choć ozon jest bardzo pożądany wysoko nad Ziemią, nie powinno go być w niższych warstwach atmosfery. Ale takie właśnie zaburzenie prawidłowego rozkładu ozonu w atmosferze naukowcy obserwują coraz częściej i mają nowe dowody, że nasila to efekt cieplarniany.Ozon nad Antarktydą


Zmiany w rozmieszczeniu ozonu w atmosferze oraz ich konsekwencje opisuje w najnowszym numerze naukowego czasopisma „Nature Climate Change” międzynarodowy zespół uczonych pod kierownictwem dr Wei Liu z University of California w Riverside. Badacze obserwowali wpływ zmian ilości ozonu w atmosferze w latach 1955-2000 na temperaturę Oceanu Południowego, oblewającego Antarktydę. Zarówno wybrany przedział czasowy, jak i miejsce badania nie były przypadkowe. W drugiej połowie XX wieku nad Antarktydą doszło do gwałtownego zaniku warstwy ozonowej w stratosferze, czyli zjawiska zwanego dziurą ozonową, oraz wzrostu ilości ozonu w troposferze, niższej warstwie atmosfery.


Jednocześnie Ocean Południowy i Antarktyda są jednymi z najbardziej wrażliwych na globalne ocieplenie rejonów naszej planety, gdzie wzrost temperatury postępuje najszybciej. Ogrzewają się błyskawicznie zwłaszcza wody Oceanu Południowego. Naukowcy dotąd nie byli pewni, czy zmiany w stężeniu ozonu miały na to jakikolwiek wpływ.


Czytaj też: Czas apokalipsy. Musimy w Europie pozbyć się złudzenia, że ekstremalna pogoda nic nam nie zrobi. To jest właśnie pycha klimatyczna


Zagadkę tę wyjaśnił zespół prof. Liu, który przeprowadził analizę symulacji komputerowych klimatu przy różnych stężeniach ozonu przy powierzchni Ziemi oraz na granicy kosmosu i zestawił te dane z obserwacjami temperatury i prądów morskich w wodach Oceanu Południowego. Okazało się, że zarówno dziura ozonowa w stratosferze, jak i nadmiar ozonu w troposferze miały ogromny wpływ na ocieplenie wód południowej półkuli. Naukowcy obliczyli, że odpowiadają za 30 proc. wzrost temperatury wody oceanicznej, przy czym większe znaczenie ma wzrost poziomu ozonu w troposferze niż spadek w stratosferze.

Dziura ozonowa nad Antarktydą nie zniknęła jeszcze całkowicie, wciąż najbardziej powiększa się na wiosnę.


Dziura ozonowa nad Antarktydą nie zniknęła jeszcze całkowicie, wciąż najbardziej powiększa się na wiosnę.

Fot.: iStock


Przy wyższym stężeniu ozonu w powietrzu zmienia się cyrkulacja wiatrów zachodnich, a w wodzie dochodzi do zetknięcia się prądów wodnych o różnym poziomie zasolenia i temperaturze. – W efekcie zmniejsza się zdolność oceanu do pochłaniania nadmiaru ciepła z atmosfery – mówi dr Michaela Hegglin z University of Reading, współautorka tego odkrycia.


– Wydaje się, że obecność ozonu przy powierzchni Ziemi zmienia również cyrkulację wody. Więcej jej paruje, niż wraca do oceanu w postaci opadów. To z kolei zwiększa gęstość wody przy powierzchni i sprzyja jej nagrzewaniu się – mówi prof. Jacek Piskozub z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Uczony zaznacza jednak, że wnioski te wyciągnięto na podstawie komputerowych modeli, a nie obserwacji i pomiarów w terenie. Dlatego wymagają potwierdzenia.Wszystko przez ten smog


Ozon troposferyczny jest jednym z tych gazów, które najsilniej napędzają globalne ocieplenie. Nazywany jest „złym ozonem” także dlatego, że im więcej jest go przy powierzchni Ziemi, tym gorzej dla klimatu i dla nas. Kiedy ozon unosi się w powietrzu w zbyt wysokim stężeniu, jest toksyczny dla komórek płuc i oskrzeli. Może wywołać objawy astmy, zapalenie płuc, a nawet stany zapalne całego organizmu. Niszczy też rośliny, bo spala ich mikroskopijne organy służące do wymiany gazowej z otoczeniem.


Za obecność „złego” ozonu w powietrzu odpowiada człowiek. Gaz ten jest produktem rozkładu spalin samochodowych i smogu. Powstaje najczęściej z tlenków azotu, jednego z najbardziej toksycznych składników smogu. Na Antarktydę został najpewniej przywiany wraz z prądami powietrza z półkuli północnej, gdzie jest go zdecydowanie więcej ze względu na wysoki poziom urbanizacji i wyższe emisje spalin.


Co gorsza, w wielu miejscach świata poziom tego szkodliwego ozonu cały czas rośnie, co wykazało opublikowane w 2020 r. badanie Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) w Boulder. Naukowcy zmierzyli stężenie ozonu na wysokości 12 km nad poziomem morza, tam, gdzie latają samoloty. Okazało się, że przez kilkanaście lat do 2016 r. poziom zanieczyszczeń ozonem wzrósł na całej północnej półkuli, a szczególnie uderzający był wzrost w Azji Południowo-Wschodniej i Indiach. – Regiony te miały bardzo niskie wartości ozonu w latach 1994-2004 i bardzo wysokie w latach 2011-2016 – piszą badacze. Natomiast poziom ozonu przygruntowego nieco spadł w Ameryce Północnej i w Europie, najprawdopodobniej dzięki zmniejszeniu emisji tlenków azotu w transporcie i przemyśle. Ale nadal na niemal całej półkuli północnej jest on zbyt wysoki.Dziura jak kontynent


Dużo lepsza jest kondycja warstwy ozonowej w stratosferze. Jeszcze w latach 80. XX wieku naukowcy obawiali się, że warstwa ta uległa nieodwracalnemu uszkodzeniu nad Antarktydą, która obecnie cierpi z powodu nadmiaru ozonu w troposferze. Pomiary ozonu na Antarktydzie od 1956 r. prowadzą naukowcy z obserwatorium Halley Bay. W latach 70. zanotowali gwałtowne zmniejszenie stężenia tego gazu nad biegunem południowym. Tak jakby warstwa ozonowa rozdarła się, otwierając drogę do powierzchni planety promieniowaniu z kosmosu. Dlatego nazwano ją dziurą ozonową.


Już wtedy wiedziano, czym grozi kontakt z promieniowaniem kosmicznym, zwłaszcza pochodzącym ze słońca promieniowaniem UVC. To pasmo promieniowania ultrafioletowego o bardzo dużej przenikalności przez komórki żywe. O ile promieniowanie UVA czy UVB dociera do powierzchni ludzkiej skóry i tam się zatrzymuje, UVC wnika do wnętrza organizmu i uszkadza łańcuch DNA w komórkach. Ziemia jest bezpiecznym miejscem do życia właśnie dzięki warstwie ozonowej w stratosferze, która zatrzymuje zabójcze promieniowanie. Na Antarktydzie przestała je zatrzymywać.


Dokładne obserwacje, których wyniki naukowcy z Halley Bay opublikowali w 1985 r., wykazały, że te ubytki powstają głównie wiosną, a winę ponoszą najprawdopodobniej produkowane przez człowieka freony, głównie chlorofluorowęglowodory CFC, które w latach 70. zaczęto stosować w aerozolach (np. dezodorantach) oraz systemach chłodniczych lodówek. Naukowcy ustalili, że kiedy CFC dostają się do atmosfery, pozostają w niej bardzo długo, dopóki nie dotrą do granicy kosmosu. Tam pod wpływem promieniowania UV rozpadają się na atomy. Powstaje chlor, który błyskawicznie wchodzi w reakcję z ozonem, podkradając ozonowi jeden atom tlenu. Wtedy ozon staje się zwykłym tlenem dwuatomowym i przestaje działać jak naturalny filtr UV planety. Mechanizm ten został opisany przez prof. Mario Molinę z University of California w San Diego, który za to odkrycie został uhonorowany Nagrodą Nobla.Warstwa coraz zdrowsza


Po ogłoszeniu wyników tych badań wprowadzono ograniczenia, aby nie dopuścić do dalszego niszczenia warstwy ozonowej. W 1987 r. wszystkie kraje świata podpisały tzw. protokół montrealski, zakazujący używania freonów i innych substancji niszczących warstwę ozonową. Nie oznacza to jednak, że substancje te całkowicie zniknęły z atmosfery. Są to bardzo trwałe związki, które będą unosić się w powietrzu jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Jak prognozuje dr Qing Liang z NASA’s Goddard Space Flight Center, w 2050 r. 57 proc. wszystkich chlorków i bromków niszczących warstwę ozonową będą stanowiły substancje wyemitowane przed 1987 r.


Bez wątpienia jest jednak lepiej. Jak wykazały pomiary prowadzone przez NASA, poziom CFC w stratosferze nad Antarktydą spadł już o 20 proc. w porównaniu z okresem sprzed porozumienia montrealskiego, a ubytki ozonu również są coraz mniejsze. Dziura ozonowa nad Antarktydą nie zniknęła jeszcze całkowicie i wciąż najbardziej powiększa się na wiosnę. Reakcje chemiczne, które prowadzą do utraty ozonu, najbardziej intensywnie zachodzą w ekstremalnie niskich temperaturach, jakie panują w stratosferze Antarktydy zimą i wczesną wiosną. – Nieco inaczej jest nad Arktyką, bo tam temperatura w stratosferze nigdy nie spada tak bardzo jak nad biegunem południowym. W związku z tym dziura ozonowa nad Arktyką nigdy nie była tak duża jak nad Antarktydą – tłumaczy prof. Piskozub.


Nie znaczy to jednak, że jej nie ma i że zaburzenia w rozmieszczeniu ozonu w atmosferze pozostają bez wpływu na północną półkulę. – Coraz więcej badań dowodzi, że rozrzedzenie warstwy ozonowej w stratosferze i zwiększenie obecności ozonu w troposferze zaburza cyrkulację prądów powietrznych w górnych warstwach atmosfery półkuli północnej – mówi prof. Piskozub i dodaje: – Od kilku lat obserwujemy, że prędkość wiatrów w górnej atmosferze nad Arktyką nasila się i dominuje tam cyrkulacja zachodnia, co ma ogromny wpływ na pogodę w naszym rejonie świata. Z tego powodu prawdopodobnie ostatnie lata obfitują w sztormy na Atlantyku oraz gwałtowne zjawiska również na Morzu Bałtyckim.


Jedyne wyjście, aby naprawić tę sytuację, to zawrzeć kolejny pakt chroniący równowagę ozonową w atmosferze. Jednak tym razem będzie to wymagało nie tylko redukcji używania freonów, ale również emisji spalin i smogu. Czy świat solidarnie się na to zdecyduje?


Czytaj też: Jesteśmy w tragicznej sytuacji, w sprawie wody potrzebna jest ponadpartyjna solidarnośćSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close