News

Czym jest rodzina patchworkowa? Problemy współczesnych patchworkowych rodzin – PsychologiaRodziny patchworkowe borykają się też z konfliktami pomiędzy biologicznymi, pierworodnymi rodzicami a tymi przyszywanymi. Na ogół jest tak, że to pierwotny rodzic, szczególnie ten, który czuje się porzucony, stwarza problemy w organizowaniu opieki dla wspólnych i niewspólnych dzieci. A nie ma nic ważniejszego niż to, by rodzice pierwotni wraz z patchworkowymi zgodnie współpracowali w sprawie dobra wszystkich dzieci. W ten sposób składają koronny dowód swojej dojrzałości i miłości do nich. Trzeba pogodzić się z tym, że nasze dzieci będą pod opieką nowego, przyszywanego rodzica. Drugą ważną zasadą jest utrzymanie hierarchii partnerów. Partner, z którym mamy pierworodne potomstwo i od którego odeszliśmy, nadal jest ważną osobą, zarówno w życiu dzieci, jak i naszym. Fatalną strategią jest odrzucanie, izolowanie i negowanie istnienia poprzedniego partnera. Są sytuacje wyjątkowe, takie jak patologia, przemoc, nadużycia seksualne. Mówimy jednak o sytuacjach normalnych, gdzie ważne jest, aby rodzic naszych pierworodnych dzieci był dalej członkiem rodziny. Może nie centralnym, ale włączonym w system. To zapewnia rzetelną, uczciwą współpracę w dbaniu o potrzeby wspólnych dzieci. A ich interesem jest również to, aby szybko i bez poczucia winy asymilowały się w nowej patchworkowej rodzinie. To trudne, bo często ulegamy pokusie używania dzieci w walce z partnerem, który odszedł. Pokonanie takich emocji nie jest łatwe, ale za wszelką cenę trzeba do tego dążyć i cierpliwie utrzymywać relację z byłym partnerem czy partnerką na przyzwoitym poziomie.Trudna jest też rola nowego partnera, wobec którego mamy pewne oczekiwania i nadzieje na to, że pokocha nasze dzieci jak własne. Czy to jest w ogóle możliwe?


– Nie powinniśmy tego od naszych nowych partnerów wymagać. Kiedy wchodzimy w nowy związek, powinniśmy informować partnera o obecności dzieci z poprzedniej relacji. Mamy prawo oczekiwać od niego, że je zaakceptuje. Natomiast nie powinniśmy wywierać na niego presji, by zastąpił rodzica biologicznego. To nie jest jego rola. Jeśli jednak zaakceptowanie naszych dzieci nie jest dla niego z jakichś powodów możliwe, trzeba poważnie się zastanowić, czy ten związek to gra warta świeczki. Zasada dobra dzieci jako priorytetu bardzo silnie obowiązuje. Jeśli nowy partner czy partnerka nie jest w stanie temu sprostać, to źle wróży konstruowanej na nowo rodzinie.Uznajmy jednak, że partner zaakceptował nasze dzieci. Po pewnym czasie układ się zmienia, bo na świat przychodzi dziecko z nowego związku. Jak poradzić sobie z problemem rywalizacji między rodzeństwem o uwagę rodziców? Często dzieci z poprzedniej relacji czują się odstawione na bok, kiedy rodzi się maluch.


– Bardzo dużo zależy od wieku dzieci. Trzymajmy jednak hierarchię. Dzieci starsze są ważniejsze od dzieci młodszych. Utrzymywanie takiego porządku bardzo pomaga. Podobnie jak pierwsza żona i matka naszych pierworodnych dzieci ma, w sytuacjach krytycznych, wymagających szybkiego zareagowania i pomocy, absolutne pierwszeństwo. Niezależnie od tego, czy były partner lub partnerka wejdzie w nowy związek, czy nie, nadal pozostaje dla nas osobą ważną, o którą się troszczymy. Dochowanie tej zasady pomaga w utrzymywaniu harmonii w trudnych, patchworkowych rodzinach.Czy rzeczywiście starsze dzieci są ważniejsze od młodszych? A może powinniśmy traktować wszystkie równo?


– Nie, nie można stwarzać fikcji. Starsze dzieci wycierpiały najwięcej, bo utraciły na jakimś etapie poczucie bezpieczeństwa. Mogły zrodzić się w nich wątpliwości, czy są kochane albo czy nadają się do kochania. Tym dzieciom jesteśmy winni najwięcej, a nie dzieciom szczęśliwie urodzonym w nowym związku, w którym obecni są oboje rodzice. Trzeba dbać o to, aby dzieci, które doznały krzywdy ze względu na rozstanie rodziców, miały dalej poczucie, że są ważne. Starsze dzieci często potrzebują więcej czasu, aby zaufać nowemu partnerowi rodzica. Najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić, to zapomnieć o dzieciach z pierwszego związku. To będzie się mściło, zarówno na kontakcie z nowym partnerem, jak i relacjach z dziećmi.Z jakimi problemami będą borykać się takie dzieci w przyszłości?


– Będą czuły się pokrzywdzone i niekochane, co negatywnie wpłynie na ich poczucie wartości. Pojawi się w nich żal i gniew skierowany na rodzica, który je porzucił. Dlatego tak ważne jest, aby przy rozstawaniu się rodziców oboje spotkali się z dziećmi i jasno zakomunikowali, że rozstanie nie dotyczy ich uczuć do dzieci. I że nie ponoszą za nie żadnej winy. Obowiązkiem rodziców jest ograniczać emocjonalne koszty ponoszone przez dzieci.Dzieci w nowym układzie z dużo większą łatwością niż dorośli nawiązują ze sobą relacje, ignorując, które z nich jest rodzeństwem biologicznym, a które przyszywanym. Zachowując wspomnianą przez pana hierarchię, czy jest to zdrowe i możliwe, aby dzieci zbudowały z nowym rodzeństwem bliską relację?


– Jak najbardziej. Im lepsza jest ta relacja, tym lepiej dla wszystkich członków rodziny. W układach patchworkowych panuje niezwykła różnorodność emocjonalnych więzi, która jest świetną okazją do tego, aby budować we wszystkich dzieciach kompetencje emocjonalne wyższego rzędu, takie jak współpraca, umiejętność dzielenia się, empatia, altruizm. Rodzice powinni więc tworzyć wspierające środowisko, aby wszystkie dzieci z patchworkowej rodziny miały szansę się poznać i polubić.Trudności stwarza także styl wychowania, który może różnić się między rodzicami dzieci z poprzedniego związku. Jeden dba o ich zdrową dietę, a drugi, kiedy zabiera je do siebie na weekend, karmi słodyczami. Jak to pogodzić?


– To wymaga cierpliwości, wytrwałości oraz dużych umiejętności emocjonalnych. Aby doprowadzić do harmonii w patchworkowej rodzinie, musimy wykonać wysiłek porównywalny do odbycia studiów psychoterapeutycznych. To nieprawdopodobnie złożona, skomplikowana, ale też na swój sposób piękna sytuacja. Prawdziwy poligon dorastania i dojrzewania, który jest nieporównywalnie trudniejszy od nuklearnej rodziny. Dzieci mają swój rozum i świadomość. Bardzo szybko stają się bystrymi obserwatorami życia, często bystrzejszymi niż dorośli. Potrafią radzić sobie z różnorodnością, także stylów wychowawczych. To, że u mamy jest inaczej niż u taty, może być dla nich cennym doświadczeniem. Poza przypadkami ewidentnej patologii któregoś z rodziców trzeba przyjąć założenie, że rodzice, choćby najbardziej kochający, nie są nieomylnymi wzorcami osobowymi dla swoich dzieci. Nikt nie jest idealnym rodzicem, wszyscy przekazujemy dzieciom nasze kompleksy, dysfunkcyjne zachowania i fałszywe przekonania. Dziecko i tak będzie musiało się z tym dziedzictwem zmagać. Kto wie, czy nie lepszą sytuacją jest, kiedy chodzi raz do ojca, raz do matki, którzy przedtem kłócili się o to, jak je wychowywać. W nowym układzie dziecko może doświadczać, w spokoju i bez zakłóceń, obu metod wychowawczych. Rodzice muszą jednak ze sobą rozmawiać, uzgadniać plany, słuchać się i nie rywalizować ze sobą. Kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, a nie chęcią udowodnienia swojej racji. Potrzeba nam pokory i świadomości, że nasza metoda nie jest jedyną i najlepszą. Spróbujmy zaufać drugiemu rodzicowi, a dziecko na pewno na tym skorzysta.Czy w przyszłości układ patchworkowy zastąpi tradycyjną rodzinę nuklearną? I czy jest możliwe, aby był on zdrowy, czy niezbędna będzie pomoc psychoterapeutyczna?


– Na pewno nie jest to układ łatwy, ale może stać się coraz bardziej powszechny. Ci, którzy znajdą się w takiej rodzinie, nie powinni wstydzić się sięgać po pomoc. Stopień komplikacji emocjonalnych, które pojawiają się w tej sytuacji, często wymaga uporządkowania w towarzystwie fachowca. Dzieci mają z tym co najmniej o 50 procent mniej problemów niż dorośli. To rodziców należy leczyć i wspierać. Jeśli dorośli uporządkują swoje emocje, dzieci będą mogły na tym skorzystać. Ale czy patchwork będzie najbardziej powszechną formą rodzinną, trudno powiedzieć. Obserwacja zachowań młodych pokoleń, które wchodzą w wiek rozrodczy, może na to wskazywać. Ale mamy obecnie większy problem, jakim jest brak chęci do zakładania rodziny. Lepiej więc, żeby młodzi zakładali rodziny patchworkowe niż żadne.


Czytaj więcej: Kłóćmy się na zdrowie. Jaki potencjał tkwi w konflikcie?


Wojciech Eichelberger – psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 r. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles i Zen Center of Rochester. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. Odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta


Kama Wojtkiewicz – dziennikarka, redaktorka i autorka podcastu „Sznurowadła myśli”. Jej teksty ukazały się m.in.w magazynach „KUKBUK”, Glamour.pl, „Vogue Polska” i Heroine.pl. Z wykształcenia prawniczka i skrzypaczka. Absolwentka prawa na King’s College London i studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.kamawojtkiewicz.comSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.