Entertainment

Calendar Creștin Ortodox 1 aprilie 2022. Sărbătoarea zilei de aziIn articol:


Potrivit Calendar Creștin Ortodox 1 aprilie 2022, astăzi, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca și Sfântul Mucenic Gherontie. Totodată, în această zi sunt amintiți: Sfântul Cuvios Macarie, egumenul Peleichitului, Mucenicul Vasilid și Sfântul Ahaz.

Iată cine a fost Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca!

Calendar Creștin Ortodox 1 aprilie 2022. Viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca s-a născut în Egipt, iar la vârsta de doar 12 ani și-a părăsit părinții și a mers în Alexandria. Acolo, Maria a dus o viață desfrânată timp de 17 ani. Pe când avea 29 de ani, Sfânta a decis să părăsească Alexandria și a ajuns la Ierusalim.

Calendar Creștin Ortodox 1 aprilie 2022. Sărbătoarea zilei de azi

[Sursa foto: doxologia.ro]

După cum notează creștinortodox.ro, pretextul i-a fost dat de pelerinajul unor tineri din Egipt și Libia, care călătoreau pe mare spre Ierusalim, pentru a lua parte la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

Maria Egipteanca a dorit să intre în Biserica Sfântului Mormant din Ierusalim, însă aceasta nu a putut înainta decât până la prag. Acolo, ea a simțit că este oprită de o putere nevăzută.

Din acel moment, Sfânta a înțeles că modul ei de existență o face nevrednică pentru acest locaș. După ce s-a rugat Fecioarei Maria, spunând că își va schimba viața, Maria Egipteanca a reușit să se închine Sfintei Cruci.

Aceasta a decis să trăiască în pustia Iordanului, loc unde a stat 47 de ani în post și rugăciune. Se spune că îaninte să moară, taina vieții sale a fost descoperită părintelui Zosima, care a împărtășit-o.

Canon de rugăciune către Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Troparul Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, glasul al 8-lea:

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Maria, duhul tău.

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox 31 martie 2022. Biserica Ortodoxă pomenește doi mari sfinți

Cântarea 1, glasul al 2-lea.

Irmosul:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea preaîntr-armată, iar Întrupându-Se Cuvântul a pierdut păcatul cel rău, Domnul Cel Preaslăvit, că Singur cu Slavă S-a preaslăvit.

Citeste si: Lavinia Pârva tună și fulgeră pe rețelele de socializare, după ce Ștefan Bănică Jr. și Irina Fodor s-au întâlnit „pe furiș” la vila artistului- bzi.ro

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Aflând tu acum Strălucirea Frumuseţii cea plină de luciri şi a Razei Celei dătătoare de Lumină, luminează-mi, te rog, sufletul meu cel întunecat de patimi, prin rugăciunile tale cele către Domnul, Mărită Marie.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Omorându-ţi odinioară sufletul, prin sfătuirea cea rea a şarpelui şi alunecând la fapte fără socoteală şi pogorându-l întru adâncimea pierzării, ai ales cele mai bune şi cele vremelnice le-ai defăimat.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cugete necuvioase, prin patimi mai înainte spurcându-ţi bunul neam al sufletului şi nerobirea şi purtând îmbrăcă­mintea cea murdară a stricăciunii, ai uitat de Slava cea mai presus de minte, a Celui Ce te-a zidit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Hrănindu-ţi gândul cu neoprirea şi cu deşertăciunea dezmier­dărilor, amăgind pe îndrăgitori, te-ai depărtat pe sineţi de împărtăşirea cea mai bună, punând împotriva ei semeţia a tot păcatul, vrednică de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fiindu-mi cugetul întinat de patimi şi rănit de păcate şi cumplit tulburându-se, curăţeşte-mă şi mă miluieşte de păcate, Ceea ce eşti Plină de har, Care ai născut Nestricăciunea Cea Înfiinţată şi Izvorâtoare de viaţă.

Citeste si: Calendar Creștin Ortodox APRILIE 2022. Vezi pe ce dată sunt Floriile

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe piatra credinţei…

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu dragostea cea îndum­nezeită te-ai întraripat şi lepădându-te de mărirea cea trecătoare, te-ai apropiat de Stăpânul, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Stih: Sfântă Cuvioasă Maria, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Apropiindu-te mai înainte către lemnul păcatului şi învăţându-te cunoştinţa aducătoare de moarte, ai alergat către Lemnul Cel Purtător de viaţă, Hristos, strigând: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Dorit-ai de vărsarea Luminii Celei Negrăite şi defăimând toate cele vremelnice, te-ai înălţat către Privirea cea fără materie, strigând cu credinţă: Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Împreunatu-ne-am cu Dumnezeieştile Cete ale îngerilor, prin naşterea ta de Dumnezeu Născătoare, că ai zămislit întru tine în chip de negrăit pe Ziditorul şi ai Întrupat pe Cel Necuprins. Pentru aceasta toţi te cinstim pe tine, Născătoare de Dumnezeu.

Irmosul:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

 

 

Surse: doxologia.ro, creștinortodox.roSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

close